Saltar a continguts

Mitja Marató Sant Cugat

Navegació

Menú principal

REGLAMENT

Reglament 21 km (Mitja Marató)

1. Cursa oberta a tothom que accepti i respecti, tant la distància com el present reglament. Podran participar totes les persones, federades o no, fins a un límit de 2.000 inscrits.
2. Tenir complerts els 18 anys (2001) el dia de la cursa.
3. Distància: 21,097 quilòmetres, certificats pel servei de jutges de la FCA.
4. Lloc de sortida: Avinguda Pla de Vinyet (davant Auditori). Lloc d'arribada: Plaça de la Vila (davant Ajuntament).
5. L'hora de sortida de la carrera serà a les 10.00 hores del diumenge 31 de març de 2019.
6. Avituallaments: 5 en total en els punts quilomètrics 5, 10,13, 18 i l'arribada.
7. Les categories es regiran per l'any de naixement i pel sexe.

 • GENERAL
 • SUB 23 (18-22)
 • SÉNIOR (23-39)
 • VETERÀ 40 (40-49)
 • VETERÀ 50 (50 ó més)
 • LOCALS
 • CADIRA DE RODES
 • PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL

 

8. L'organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i l'edat de l'atleta.
9. Trofeus i medalles: als 3 primers homes i dones de cada categoria. Els premis seran acumulatius. És a dir, a banda de la classificació general, les/els atletes participants podran obtenir, també, premi a la seva categoria.
10. És obligatori portar el dorsal ben visible al pit, i el xip oficial aprovat per l'organització (Championchip). Els atletes que corrin sense xip seran automàticament desqualificats. Els atletes que participen en el Campionat d'Espanya portaran dorsal al davant i darrere.
11. Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa, la decisió de l'organització serà inapel·lable.
12. L'organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació en la cursa pugui comportar als inscrits, abans, durant o després d'efectuar-se. L'organització té contractada una pòlissa d'assegurança de RC. Pel sol fet de participar s'accepta el present reglament, mentre allò que caigui fora d'ell, queda sota la decisió de l'organització. Aquesta cursa i competició es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons de la Federació Catalana d'Atletisme.
Tots els participants del Campionat d'Espanya de Mitja Marató s'acolliran al reglament de la RFEA.
13. La cursa està degudament senyalitzada i autoritzada per les entitats organitzadores.
14. No s'admetrà seguir la cursa amb vehicles (cotxes, motos, bicicletes) no autoritzats.
15. Hi haurà un servei de vestidor, dutxes, guarda-roba, massatges i WC.
16. L'organització guardarà els obsequis i els trofeus 15 dies, a partir d'aquesta data ja no s'entregarà.
17. Les classificacions es publicaran a la web de la cursa www.mitjasantcugat.com.
18. Dret d'inscripció:
Cursa Mitja Marató: 20,00 €.
(1 € de cada participant es destina al projecte Atletisme Adaptat per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Club Muntanyenc Sant Cugat)
Fora de termini: 24,00 €.
Socis CMSC: 16,00 €
(atletes sense xip propi hauran de pagar 3 € addicionals)
19. La cursa de Mitja Marató es considerarà tancada a les 2 h 45' després de la sortida.
20. En cas de superar aquest temps i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del/a corredor/a.
21. El o la Participant autoritza expressament als/les organitzadors/es i/o espònsors de la Prova a utilitzar qualsevol medi de registre de l'Esdeveniment, i a prendre fotografies i imatges seves i/o filmar-lo, gravar la seva veu, sons, converses i/o testimonis, una vegada s'inscrigui a la Prova, podent els citats donar a les dites imatges i sons qualsevol ús legítim, inclús comercial.
En tal sentit, el Participant cedeix en aquest acte de forma gratuïta i irrevocable a favor de l'Organització i/o espònsors de la Prova els seus drets d'imatge, nom i veu per a ús lliure i il·limitat per part d'aquests en tots els mitjans de comunicació, incloent-hi internet, una vegada que s'inscrigui a la Prova i/o participi en ella, sense obligació per part d'ells de pagament o cap contraprestació. El participant reconeix que el material que s'obtingui és propietat de l'Organització i/o espònsors de la Prova, i que la present cessió no caducarà en el temps, pel que totes aquelles fotografies, imatges o sons de qualsevol classe obtingudes en ocasió de la Prova, així com les dades personals i biogràfiques del Participant, podran ser utilitzats en qualsevol moment, podent inclús l'Organització i/o espònsors de la Prova cedir-los a tercers, encara després de la finalització de la Prova.
El o la Participant entén que el present és un document legal important relacionat amb la seva participació en la Prova i renúncia expressament a efectuar a l'Organització, espònsors o altres relacionats amb la Prova qualsevol mena de reclamació i/o querella en relació amb el mateix, a la Prova, a la cessió de drets aquí efectuada i/o a l'ús per part dels mateixos de les seves imatges, veu, sons i dades personals.
22. L'organització de la prova informa els i les participants que les seves dades es publicaran als llistats de resultats, entenent que la participació en la competició implica l'acceptació d'aquesta condició.
23. No s'admetran en cap cas devolucions de la inscripció. Només s'admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins 24 hores abans del tancament del període d'inscripció que figura en el reglament de la cursa. A partir d'aquest, no s'acceptarà cap mena de modificació. Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició haurà de dirigir-se a mitjasantcugat@cmsc.cat.
24. Aquesta cursa forma part del Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de Barcelona, puntua doble a la Lliga CHAMPIONCHIP i, també, en aquesta edició se celebrarà el Campionat d'Espanya de Mitja Marató 2019.
25. En el moment d’efectuar la corresponent inscripció cal indicar la talla de la samarreta. En el cas de no fer-ho o que els participants s’inscriguin dues setmanes abans de las prova, l’organització no podrà garantir de cap manera l’existència de les talles sol·licitades.

Reglament 7 Km (El terç) + Control de Pas de 5 km

1. Cursa oberta a tothom que accepti i respecti, tant la distància com el present reglament. Podran participar totes les persones, federades o no, fins a un límit de 1.000 inscrits.
2. Cursa oberta a totes les edats (amb autorització dels pares/tutors legals).
3. Distància: 7 quilòmetres amb un control de pas al quilòmetre 5.
Les /els atletes que optin a la disputa del control de 5 km, disposaran de les mateixes condicions que la cursa del Terç. Per optar al guardó hauran d'acabar la cursa del Terç.
4. El control de pas de 5 km tindrà la distància homologada i restarà degudament mesurada mitjançant catifes subministrades per Championchip. A partir dels temps assolits s'efectuarà una classificació general independent al Terç.
5. Lloc de sortida: Avinguda Pla de Vinyet (davant Auditori). Lloc d'arribada: Plaça de la Vila (davant Ajuntament). El control de pas del quilòmetre 5 esdevindrà en el Passeig de Francesc Macià.
6. L'hora de sortida de la cursa serà a les 10.00 hores, el diumenge 31 de març de 2019.
7. Les categories es regiran per l'any de naixement i pel sexe.

 • GENERAL
 • SUB 16
 • VETERÀ (més de 40)
 • LOCALS

 

8. Aquells que obtinguin premi a la general podran tenir-lo també, en la seva categoria.
9. L'organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i l'edat de l'atleta.
10. Trofeus i medalles: als 3 primers homes i dones de cada categoria. Els premis seran acumulatius. És a dir, a banda de la classificació general, les/els atletes participants podran obtenir, també, premi a la seva categoria específica.
11. És obligatori portar el dorsal ben visible al pit, i el xip oficial aprovat per l'organització (Championchip). Els atletes que corrin sense xip seran automàticament desqualificats.
12. Les reclamacions es faran per escrit un cop acabada la cursa, la decisió de l'organització serà inapel·lable.
13. L'organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació en la cursa pugui comportar als inscrits, abans, durant o després d'efectuar-se. L'organització té contractada una pòlissa d'assegurança de RC. Pel sol fet de participar s'accepta el present reglament, mentre allò que caigui fora d'ell, queda sota la decisió de l'organització.
14. Aquesta cursa i competició es regeix pel reglament oficial de la comissió de curses de fons de la Federació Catalana d'Atletisme.
15. La cursa està degudament senyalitzada i autoritzada.
16. No s'admetrà seguir la cursa amb vehicles (cotxes, motos, bicicletes) no autoritzats.
17. Hi haurà un servei de vestidor, dutxes, guarda-roba, massatges i WC.
18. L'organització guardarà els obsequis i els trofeus 15 dies, a partir d'aquesta data ja no s'entregarà.
19. Les classificacions es publicaran a la web de la cursa www.mitjasantcugat.com.
20. Dret d'inscripció:
Cursa 7 km: 13,00 €
(1 € de cada participant es destina al projecte Atletisme Adaptat per a persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Club Muntanyenc Sant Cugat)
Fora de termini: 17,00 €.
Socis CMSC: 10,00 €
(atletes sense xip propi han de pagar 3 € addicionals).
21. La cursa del Terç (7 km) es considerarà tancada al cap de 45 minuts després d'haver-se donat la sortida.
22. En cas de superar aquest temps, i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/a.
23. El Participant autoritza expressament als organitzadors i/o espònsors de la Prova a utilitzar qualsevol medi de registre de l'Esdeveniment, i a prendre fotografies i imatges i/o filmar-lo, gravar la seva veu, sons i/o testimonis, una vegada s'inscrigui a la Prova, podent els citats donar a les dites imatges i sons qualsevol ús legítim, inclús comercial.
En tal sentit, el Participant cedeix en aquest acte de forma gratuïta i irrevocable a favor de l'Organitzador i/o espònsors de la Prova els seus drets d'imatge, nom i veu per a ús lliure i il·limitat per part d'aquests en tots els mitjans de comunicació, incloent-hi internet, una vegada que s'inscrigui a la Prova i/o participi en ella, sense obligació per part d'ells de pagament o cap contraprestació. El participant reconeix que el material que s'obtingui és propietat de l'Organitzador i/o espònsors de la Prova, i que la present cessió no caducarà en el temps, pel que totes aquelles fotografies, imatges o sons de qualsevol classe obtingudes en ocasió de la Prova, així com les dades personals i biogràfiques del Participant, podran ser utilitzats en qualsevol moment, podent inclús l'Organitzador i/o espònsors de la Prova cedir-los a tercers, encara després de la finalització de la Prova.
El Participant entén que el present és un document legal important relacionat amb la seva participació en la Prova i renuncia expressament a efectuar a l'Organitzador, espònsors o altres relacionats amb la Prova qualsevol mena de reclamació i/o querella en relació amb el mateix, a la Prova, a la cessió de drets aquí efectuada i/o a l'ús per part dels mateixos de les seves imatges, veu, sons i dades personals.
24. L'organització de la prova informa els participants que les seves dades es publicaran als llistats de resultats, entenent que la participació en la competició implica l'acceptació d'aquesta condició.
No s'admetran en cap cas devolucions de la inscripció. Només s'admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins 24 hores abans del tancament del període d'inscripció que figura en el reglament de la cursa. A partir de l'últim dia del període d'inscripcions fixat, no s'acceptarà cap mena de modificació.
Per consultes o aclariments sobre aquest apartat caldrà que us adreceu al correu: mitjasantcugat@cmsc.cat.
25. En el moment d’efectuar la corresponent inscripció cal indicar la talla de la samarreta. En el cas de no fer-ho o que els participants s’inscriguin dues setmanes abans de las prova, l’organització no podrà garantir de cap manera l’existència de les talles sol·licitades.

 

 

 

 

Challenge de la Diputació

Què és?

El Challenge de mitges maratons Gran Premi Diputació de Barcelona és un conjunt de mitges maratons homologades per la Federació Catalana d'Atletisme que es duen a terme a la província de Barcelona.

Qui hi pot participar?
Majors de 18 anys, tant atletes federats com no federats.

Enllaç amb les normes del challenge:
http://www.diba.cat/web/esports/11-challenge

PREMIS CONTROL DE PAS (5 KM)

1. En el quilòmetre 5 de cursa, hi haurà un Control de Pas amb una classificació a banda de la del Terç de Mitja Marató.
2. Només tenen opció a aquesta classificació tots/es els i les participants del Terç de Mitja Marató, sempre que finalitzin la cursa.
3. La classificació d'aquest Control de Pas vindrà donada gràcies a un punt de cronometratge de Championchip.
4. Classificació: es farà una classificació GENERAL, això vol dir que tindran premi els tres primers homes i dones que passin sota el Control de Pas del quilòmetre 5.

ATLETES PARTICIPANTS AL CAMPIONAT D’ESPANYA ABSOLUT DE MITJA MARATÓ
Per participar i puntuar al Campionat d'Espanya has d'estar federat per la RFEA i, tal com fixa el reglament, fer la corresponent inscripció únicament pel WEB de la RFEA

25. Tots el participants de la cursa es regiran pel reglament específic de la mateixa i, tanmateix, per l’oficial de la comissió de curses de fons de la Federació Catalana d'Atletisme. A més, tots els participants del Campionat d’Espanya Absolut de Mitja Marató s’acolliran al reglament de la RFEA.
26. En aquesta edició es desenvoluparan conjuntament les curses que fan referència al Campionat d’Espanya Absolut, la Mitja de Sant Cugat i el Terç. El tret de sortida esdevindrà per totes tres a l’hora segons certificació de registres.
27. Tots els participants del Campionat d’Espanya Absolut de Mitja Marató tindran dret a tots els obsequis i a la bossa del corredor.

La Cursa
28. Cambra de requeriments: S’ubicarà en un lloc visible prop de la línia de sortida que s’identificarà en la cursa i web.
29. Calaixos de sortida: L’organització col·locarà a tots els participants en la part davantera de la sortida conjuntament amb la resta d’atletes que acreditin les marques exigides.

Lliurament de guardons
30. Els participants al Campionat d’Espanya Absolut tindran la seva classificació independent, així com el lliurament de trofeus relatius al mateix.
31. Els participants podran optar també a la classificació general absoluta de la cursa, assolint premis en ambdues classificacions, la pròpia del Campionat i la de la Cursa.

Dietes i viatges
32. El criteri de dietes i despeses de viatge dels atletes convidats per l’organització correspon a la normativa fixada per la RFEA en l’apartat que li correspon.
33. Es comunicarà al web de la cursa l’allotjament oficial de tots els participants, així com una guia de restauració de la ciutat.

Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats